Full Body Scanners

wetenschappelijk onderzoek toont gevolgen voor de gezondheid aan

8 mei 2011

THz golven worden toegepast in de zogenaamde 'Full Body Scanners' (back scatter scanners) op vliegvelden in naam van onze veiligheid, Schiphol heeft ze ook reeds enige tijd. THz golven zitten tussen microgolven en infrarood in het electromagnetische spectrum. De keuze was gevallen op deze THz golven omdat zij materialen zoals kleding, hout, papier en andere poreuze materialen welke niet conductief zijn kunnen penetreren.

Dit type straling lijkt minder bedreigend - in tegenstelling tot de bekende schadelijke ultraviolette- en x-ray straling - omdat het niet dieper het lichaam penetreerd dan de huid, en het word klakkeloos aangenomen dat het onschadelijk is voor mens en dier. Echter moet men niet vergeten dat onze huid het grootste orgaan is van ons lichaam.

Uit onderzoek blijkt dat er wel sprake is van serieuze schade, wat naast de schending van de privacy (zie foto hierboven) top-prioriteit behoord te krijgen door de producenten, verkopers en gebruikers van deze scanners.

Onderzoek

Boian Alexandrov, werkzaam voor het Centrum voor Nonlineare Studies(Los Alamos National Laboratory te New Mexico, VS), heeft recentelijk een abstract gepubliceerd samen met enkele collegae, "DNA Breathing Dynamics in the Presence of a Terahertz Field". Hierin toont hij aan dat de THz golven voortgebracht door de full body scanners op vliegvelden aanzienlijke schade aanbrengen in de DNA van mensen die daar aan blootgesteld zijn . Tevens is hetzelfde aangetoont in de DNA van de vliegveld werknemers die dagelijks met de scanners moeten werken en niet worden ingelicht door hun werkgever noch door de fabrikant en hun verkopers van de scanners.

Een synopsis van het abstract:

"Wij overwogen de invloed van een terahertz veld op de ademhalingsdynamiek van DNA met een dubbele helix. Wij modelleerden de spontane formatie van ruimtelijk gelokaliseerde openingen van een getemperde en gedreven DNA ketting, en vonden dat de lineaire instabiliteit leidde tot dynamische dimerisatie (de chemische unie van twee identieke moleculen), terwijl een ware lokale scheiding van de DNA strengen een drempel amplitude mechanisme vereist. Gebaseerd op onze resultaten stellen wij voor dat de blootstelling aan een specifieke terahertz straling beduidende invloed heeft op de dynamiek van DNA, en daarbij aanzienlijke invloed uitoefend op de fijngevoelige moleculaire processen betrokken in de gen-uitdrukking en replicatie van DNA."

Met andere woorden, wat Alexandrov en zijn team hebben ontdekt is dat de effecten van de resonantie van de THz golven op onze DNA inhouden dat het de dubbele DNA helix uit elkaar ritst. Dit uit elkaar ritsen van de gedraaide streng van DNA creŽert bellen tussen de genen welke de processen des levens verstoren: normale DNA replicatie en belangrijke genuitdrukking.

Andere studies van andere onderzoekers hebben dit nooit ontdekt omdat zij in hun onderzoeken slechts de gewone resonante effecten hebben onderzocht.

Nonlineaire resonantie, echter, kan zulke schade wel aanrichten en dit werpt licht op de genotoxische gevolgen inherent aan het gebruik van THz golven op het levende weefsel. Het team onderstreept echter wel in hun abstract dat het probabilistisch (mogelijk, het kan gebeuren) is en niet deterministisch (het zal gebeuren) is.

Spijtig genoeg is DNA schade niet beperkt tot de blootstelling aan THz golven. Ander onderzoek heeft aangetoont dat lagere frequentie microgolven die door mobiele telefoons en Wi-Fi worden gebruikt met de tijd het DNA ook enige schade aanbrengen. ("Enkelvoudige en dubbele helix DNA breken in de hersencellen van ratten na acute blootstelling aan radiofrequentie electromagnetische straling.")

Met de mogelijke toepassingen van THz technologie kan biljoenen euros mee gemoeit zijn. Huidig onderzoek kijkt of het haalbaar is om deze THz golven te gebruiken om o.a. tumoren te ontdekken onder de huid, en om de chemische samenstelling van verscheidene materialen te kunnen ontdekken. Vanwege deze belofte van enorme winsten zijn er in de afgelopen 10 jaar steeds meer onderzoeken gekomen naar de toepassingen van THz golven. Dat brengt echter ook het gevaar met zich mee dat vele onderzoeksresultaten kunnen lijden onder de invloed van machtige spelers in het veld die vaak zulke onderzoeken zelf van achter de schermen sponsoren. Een voorbeeld hiervan is de mobiele telefoonindustrie en de tabaksindustrie.

Wat u kan doen

Steeds meer mensen kiezen ervoor om handmatig gefouilleerd te worden ipv. door zo een full body scanner te gaan. Echter zal men tijdens het handmatig fouilleren tevens in het kruis aangeraakt worden, de keuze is aan u. Het ongewenst aanraken van het kruis echter valt onder ongewenste intimiteit en is tegen de wet. In de VS hebben verscheidene mensen met succes een rechtzaak aangespannen (en gewonnen) tegen de TSA - die aldaar verantwoordelijk is voor het handmatig fouilleren en de full body scanners - mbt. ongewenste intimiteit en de schending van de privacy. Of dit echter in Nederland is te doen blijft voor mij een vraag.

Ter afsluiting een laatste gedachte

Waarom zouden de 'onderdanen' van het 'Koninkrijk der Nederlanden' zich een onderdanige positie moeten aanmeten tijdens het fouilleren of het subtiel geforceerde scannen van het lichaam? In alle serieusheid, wie staat in dienst van wie? Dit land heeft grotendeels de collectieve wilskracht verloren om vrij te leven van diepgaande regeringsbemoeienis, wie kan het tegendeel bewijzen? Het is niet de taak van de regering om ons veilig te houden, dat is onze eigen taak. De taak van de regering is om de landsgrenzen te verdedigen (hierin zijn zij echter nalatig) en om onze rechten te beschermen (welke zij juist langzaam maar zeker van ons wegnemen). Laat het u welbevallen te weten dat uw rechten ongenaakbaar zijn en niet zonder uw toestemming af mogen worden genomen - of in weze dus niet af kunnen worden genomen - door wie dan ook, om omgezet te worden in afneembare privileges. Niemand behoeft onderdanig te zijn aan wie dan ook, wij zijn mens, geen slaaf. Zeg eens "Nee" en check hoe vrij u bent.

Dank u

Ik hoop dat deze informatie u op weg zal helpen naar een gezond bestaan.

Laatst

17 Oktober, 2018
5G stralingsgevaren: maarliefst 11 gevaren op een rij.
Meer...

24 Augustus, 2015
De Mythe van de 8-Urige Slaap: met tips om slaapproblemen op te lossen.
Meer...

7 Juli, 2011
Het Sterfproces: in de aanwezigheid van de dood, de acht stadia van het sterfproces.
Meer...

8 Mei, 2011
Full Body Scanners: wetenschappelijk onderzoek toont gevolgen voor de gezondheid aan.
Meer...